Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi luo mielikuvia ja vahvistaa yrityksen brändiä, sitouttaa olemassa olevia asiakkaita, luo uusia liidejä ja kasvattaa yrityksen myyntiä.

Sisältömarkkinoinnilla luodaan lisäarvoa tuottavaa sisältöä, joka kiinnostaa, hyödyttää ja viihdyttää asiakkaita. Sisältöä julkaistaan kanavissa, joissa asiakkaat ovat ja etsivät tietoa – esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla, blogeissa ja sosiaalisessa mediassa.


Sisältömarkkinointi ei ole suoranaista tuotteiden tai palveluiden tyrkyttämistä vaan asiakkaiden palvelemista heidän kiinnostuksenkohteidensa mukaisesti.

Sisältömarkkinoinnin etu on sen mitattavuus. Selkeä tavoitteiden asetanta ja mittareiden valinta mahdollistavat sisältömarkkinoinnin vaikutuksen ja vaikuttavuuden mittaamisen sekä viestinnän optimoinnin.

Mikä on sisältömarkkinoinnin tavoitteesi?

Viesti lähtee eteen päin.

Haluan tehostaa tiedottamista.

Sisältömarkkinointi tehostaa viestintää tarjoamalla asiakkaille heidän kiinnostuksenkohteidensa mukaista, säännöllistä ja oikea-aikaista sisältöä.

Viesti kuuluu

Haluan kasvattaa tunnettuutta.

Sisältömarkkinointi tunnistaa yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeiset viestintäkanavat. Se luo mielikuvia ja vahvistaa yrityksen brändiä tarjoamalla asiakkaita sitouttavaa ja aktivoivaa sisältöä.

Myynti lisääntyy

Haluan kehittää myyntiä.

Sisältömarkkinointi taustoittaa potentiaaliset asiakkaat yrityksen tuotteista ja palveluista, kuljettaa heitä eteenpäin myyntiprosessissa, generoi liidejä ja vapauttaa myynnin resursseja.


Onko tavoitteesi jotain muuta? Ota yhteyttä ja räätälöidään tavoitteisiinne parhaiten soveltuva paketti!

Miten sisältömarkkinointi toimii käytännössä?

Mitä sisältömarkkinoinnin ulkoistaminen tarkoittaa ja paljonko se kustantaa?
Katso kuvaus projektin kulusta, esimerkki-caseista ja kustannuksista!

ikoni-fb_150x50px ikoni-twitter_150x50px ikoni-ig_150x50px ikoni-linkedin_150x50px ikoni-googleplus_150x50px

Tierankatu 4, 20520 TURKU, p. 010 439 6060, info@kanava.to