Sosiaalinen media

Suomalaiset PK-yritykset tiedostavat sosiaalisen median merkityksen markkinoinnissa, mutta eivät välttämättä tiedä, mitkä ovat yrityksen liiketoiminnan kannalta oikeat alustat ja oikea tapa some-markkinoinnin toteuttamiseen. Läsnäolo sosiaalisessa mediassa kaventaa yrityksen ja asiakkaan välistä kuilua, sillä yritys tavoittaa asiakkaat siellä, missä he muutenkin viettävät aikaansa.

Ensimmäinen askel menestyvään some-markkinointiin on asettaa tavoitteet sosiaalisen median toiminnalle ja pohtia, mitkä sosiaalisen median ratkaisut johtavat parhaiten asetettuihin tavoitteisiin. Toisaalta on huomioitava, miten ne toimivat yhdessä yrityksen markkinointi- ja toisaalta koko liiketoimintastrategian kanssa. Sosiaalisuus on tullut osaksi yrityksen kaikkea toimintaa, ja siksi some-strategian on oltava linjassa yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden kanssa.

Soslaalisen median strategia määrittää suuntaviivat

Tarjoamme kokonaisvaltaista sosiaalisen median strategista suunnittelua, joka antaa yritykselle selkeät eväät some-viestinnän itsenäiseen toteuttamiseen. Strategiassa määritellään yrityksen kohderyhmä, tavoitteet, liiketoiminnan kannalta relevantit some-kanavat, resurssit, sisältötyypit ja seurantatyökalut. Erilaisten seurantatyökalujen avulla on mahdollista seurata kävijäliikennettä ja mitata julkaisujen ja mainosten tehokkuutta ja onnistumista asetettujen tavoitteiden valossa.

Laadimme myös julkaisusuunnitelmia, joiden avulla some-strategia on mahdollista jalkauttaa konkretian tasolle.

Sosiaalisen median sisällöntuotanto- ja ylläpitopalvelut

Kaikkien yritysten aika- ja henkilöstöresurssit eivät riitä sosiaalisen median viestinnän ylläpitoon. Kauttamme on mahdollista saada sosiaalisen median sisällöntuotanto- ja ylläpitopalveluita kaikkiin suosituimpiin some-alustoihin, mm. Facebookiin, YouTubeen, Instagramiin ja Twitteriin.

Mainonta sosiaalisessa mediassa

Tuotamme sekä orgaanista eli ilmaista kävijäliikennettä keräävää sisältöä että maksullista some-mainontaa, joka on nopea, kohdennettu ja kustannustehokas keino viestin välittämiseen.

Esimerkiksi Facebook rajoittaa yritysten ilmaisten julkaisujen näkyvyyttä, minkä vuoksi orgaaninen näkyvyys vähenee. Siksi maksetun mainonnan hyödyntäminen takaa näkyvyyden orgaanista varmemmin. Tarjoamme perinteisen Facebook-mainonnan lisäksi myös retargeting-mainontaa, jonka avulla mainontaa voidaan kohdistaa yrityksen verkkosivuilla käyneille vierailijoille.

Facebookin lisäksi useat muutkin alustat tarjoavat mainontamahdollisuutta – muun muassa YouTube, LinkedIn ja uusimpana Twitter.

ikoni-fb_150x50px ikoni-twitter_150x50px ikoni-ig_150x50px ikoni-linkedin_150x50px ikoni-googleplus_150x50px

Tierankatu 4, 20520 TURKU, p. 010 439 6060, info@kanava.to